střední škola grafického designu

Navigace pro uchazeče

Školné

Naše škola má jako jedna z mála soukromých škol individuální vstřícný přístup nejenom k žákům, ale také k platbě školného u každého jednotlivého žáka.

S ohledem na zvyšující se inflaci a s ní spojený dramatický nárůst cen nákladových položek musíme bohužel přistoupit na navýšení školného.

Výše školného je 35 000 Kč, pro školní rok 2024/2025 bude pro první ročník činit 36 000 Kč, školné je splatné ve dvou splátkách (20. června a 20. ledna).

Školné je možné rozvrhnout i do individuálních splátek (splátkový kalendář) — v takovém případě je nutno podat žádost (na každý školní rok) s odůvodněním potřeby individuálního splátkového kalendáře.

Škola také nabízí prospěchové stipendium pro žáky s vynikajícími výsledky (viz stipendijní řád).

MgA. Janka Šteindlerová
ředitelka školy

leden 2023