střední škola grafického designu

Navigace pro uchazeče

O škole

Střední škola G.A.P. education je pražskou školou rodinného charakteru o počtu do 120 studentů, která nabízí komplexní vzdělání v oboru grafický design. Velmi dobré výsledky našich studentů u státních maturitních zkoušek jsou důkazem toho, že škola klade důraz především na kvalitu vzdělávání, profesionální přístup k výuce a individuální pohled na osobnost každého studenta.

Primárním zaměřením naší školy je grafický design — ten však nevnímáme pouze jako úzce vymezený obor „komerční grafiky“, ale chápeme jej v širších souvislostech. Žáci tak mají možnost vyzkoušet si fotografické studio, kurzy animovaného filmu a prostřednictvím mnoha workshopů si vyzkoušet i volné umělecké disciplíny. Naším cílem je najít v každém ze studentů jejich vlastní uměleckou osobnost a pomoci jim na cestě k tvůrčí samostatnosti.

Studijní obor

Kód oboru: 82-41-M/05
Grafický design, propagační výtvarnictví – propagační grafika – čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou. Zaměření: Propagační výtvarnictví – propagační grafika.

Co můžete očekávat?

  • Kvalitní úroveň vzdělávání dlouhodobě potvrzenou úspěchy u státní části maturitní zkoušky a procentem našich absolventů přijatých na české i zahraniční vysoké školy,
  • profesionální tým učitelů a odborníků z praxe,
  • malý přátelský kolektiv s příjemnou rodinnou atmosférou,
  • individuální pohled na osobnost každého žáka,
  • rozvíjení talentu,
  • zájem o vaše problémy,
  • možnost prospěchového stipendia,
  • zajištěné stravování,
  • samozřejmostí je volný přístup na Wi-Fi.

Připravíme vás na další studium, praxi i na život

Případné uchazeče srdečně zveme na návštěvu školy. Přijďte mezi naše žáky, prohlédněte si třídy a výtvarné ateliéry za provozu! Jsme připraveni vás uvítat a odpovídat na vaše otázky.

Projekt Šablony I GAPe

Projekt Šablony I GAPe, mající za cíl upevnit základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti; podpořit vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem; posilovat osobnostní a sociální rozvoj pedagogů a zajistit personální podporu školy, je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Jan Amos Komenský. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003966.

Kliknutím obrázek zvětšíte.