střední škola grafického designu

Navigace pro uchazeče

Navrhujeme

Rozvíjíme kreativní potenciál studentů cestou od klasických výtvarných technik k tvůrčí práci v grafických programech. Základem je idea, kontext a schopnost realizace.

V předmětech Výtvarná příprava a Navrhování se žáci seznámí se všemi stránkami oboru, od volby tématu přes proces účelného skicování, tříbení konceptu a výtvarného ztvárnění, kvalitní typografii až po řemeslně čisté digitální zpracování, předtiskovou přípravu a způsoby prezentace práce. Zadání reflektují jak nejběžnější potřeby trhu (tvorba log a vizuálních stylů, grafická úprava tiskovin atp.), tak témata zaměřená na umělecký a osobnostní rozvoj žáků (sociální plakát, autorské projekty, …). Samozřejmostí jsou pak souběžné předměty zaměřené na dokonalé zvládnutí sady grafických programů Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign).

Naše studenty připravujeme jednak pro pokračování na vysokých (příp. vyšších odborných) uměleckých školách, jednak pro přímé uplatnění v praxi, tj. v rámci grafických studií či tvůrčích kolektivů. Klademe důraz na propojení teoretické složky s praxí, na možnost studentů si veškeré znalosti ověřit během cvičení či praktických stáží.

Nela Brillantová, Emma Hendrychová: Dobble Nela Brillantová, Emma Hendrychová: Dobble
Tereza Vorlová: Sluha dvou pánů Tereza Vorlová: Sluha dvou pánů
Nela Brillantová: Schöne neue Extrawelt Nela Brillantová: Schöne neue Extrawelt
Matyáš Horák: Dechovka Matyáš Horák: Dechovka
Kateřina Campillos: Vektorová ilustrace Kateřina Campillos: Vektorová ilustrace
Nela Brillantová: Vektorová ilustrace Nela Brillantová: Vektorová ilustrace
Další studentské práce