střední škola grafického designu

Navigace pro uchazeče

Kreslíme

Kresba je základním vyjadřovacím prostředkem každého vizuálního tvůrce. Je nejen výtvarnou disciplínou sama o sobě, ale zároveň slouží i jako přirozená součást designérského procesu — ať již budou studenti navrhovat plakáty, loga, písma nebo ilustrace, na samém počátku vyjádření ideje je vždy skica.

V rámci výuky na naší škole si studenti kresbu vytříbí především ve dvou předmětech — figurálním kreslení a výtvarné přípravě.

Výtvarná příprava

V tomto předmětu se studenti seznamují s realistickou kresbou a studiemi objektů a zátiší podle skutečnosti. Pracují nejprve s tužkou a perem, později s akvarelem a akrylem. Připravují se k dalšímu výtvarnému zpracování témat, jakými jsou například stylizace předmětů, přírodnin a pod. Tato příprava je důležitá pro další předmět Navrhování, kde se již uplatní stylizace a abstrakce.

Figurální kreslení

Tento předmět připravuje zvládnutí realistických studií podle živého modelu. V první fázi se pracuje s portréty, tedy stavbou hlavy, a později se přidá i studie celé postavy. Pracuje se nejprve tužkou pak uhlem a pastelem.

Kateřina Guthová Kateřina Guthová
Lucie Baranová Lucie Baranová
Emma Hendrychová Emma Hendrychová
Kateřina Guthová Kateřina Guthová
Emma Hendrychová Emma Hendrychová
David Bárta David Bárta
Další studentské práce