střední škola grafického designu

Navigace pro uchazeče

Pro uchazeče

Jsme GAPE, soukromá střední umělecká škola rodinného charakteru. Nabízíme vzdělání v oboru Grafický design a zaměřujeme se na propagační výtvarnictví a propagační grafiku. Klademe důraz na kvalitu vzdělání, profesionální přístup a individuální pohled na každého žáka. Jsme alternativou státních výtvarných škol. Na naší škole působí profesionální aktivní umělci a odborníci z praxe, kteří žákům předávají zkušenosti a zároveň jim pomáhají na jejich vlastní tvůrčí i osobnostní cestě.

Navrhujeme Navrhujeme
Kreslíme Kreslíme
Fotografujeme Fotografujeme

Výsledky přijímacího řízení

V PDF souboru níže zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení na naši školu pro rok 2024, a to dle registračních čísel DIPSY.

Výsledky talentových zkoušek

Tabulku s výsledky talentových zkoušek konaných 8. a 9. 1. 2024 — pořadí uchazečů dle počtu získaných bodů — a doplňující informace k zápisu do systému DIPSY najdete zde (sekce novinky).

Přijímací řízení

Přijímací řízení na naši školu je jednokolové. Vedle tří výtvarných zadání, které uchazeči plní během zkoušek (kresba zátiší nebo busty, studie a grafická stylizace předmětu, volná barevná kompozice) se hodnotí i portfolio výtvarných prací. Součástí přijímacího řízení je i motivační pohovor a psychologický test. Jednotná přijímací zkouška (CERMAT) se na naší škole nekoná.

Co je to portfolio a jak má vypadat?

Portfolio je souhrn vybraných (nejlepších) výtvarných prací uchazeče. Nejčastěji bývá ve formě desek, ve kterých uchazeči představí své kresby, malby, grafické a další výtvarné práce (např. fotografie). Portfolio, označené pouze registračním číslem (bude uvedeno na pozvánce), by mělo obsahovat cca 15–20 prací (z toho 5 zapaspartovaných; paspartovat pouze díla do velikosti A3). Ideálně vše v originále, větší či špatně transportovatelná umělecká díla lze ale samozřejmě prezentovat v kvalitní fotodokumentaci. Statická digitální díla (ilustrace apod.) preferujeme ve vytištěné podobě, animace či jiná interaktivní a audiovizuální díla je možné přinést buď na USB disku, či odkazem na webové umístění. Pokud s sebou uchazeč přinese např. i nevytříděný skicák s volnou tvorbou, budeme jedině rádi.

Pro zachování vysoké kvality výuky a individuálního přístupu ke studentům je počet přijímaných pro školní rok 2024/2025 na obor Grafický design maximálně 29 uchazečů.

Talentové zkoušky se konají ve dnech 8. a 9. ledna 2024. Přihlášky ke studiu se podávají do 30. 11. 2023 na sekretariát školy (datovou schránkou, osobně, či poštou). Uchazečům bude poté zaslána písemná pozvánka k přijímacím zkouškám.

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí z bodového hodnocení. Každý přijatý uchazeč (resp. jeho zákonní zástupci) musí v případě zájmu o studium do 10 pracovních dnů odevzdat škole zápisový lístek, poté budou zákonní zástupci vyzváni k podepsání smlouvy o studiu.

Podmínka nástupu ke studiu je mít zcela a úspěšně ukončené základní vzdělávání (mít uzavřenou 9. třídu ZŠ).

Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k NV č. 211/2010 Sb. pro daný obor: 9. Přecitlivělost na a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

Před samotným konáním přijímacího řízení je možné absolvovat talentové zkoušky nanečisto, které se nejčastěji konají v průběhu dne otevřených dveří (viz výše). Uchazeči si také mohou domluvit individuální konzultace, a to buď telefonicky na tel. č. +420 733 119 343, nebo e-mailem.

Dny otevřených dveří a talentovky nanečisto

Naše škola pravidelně pořádá dny otevřených dveří, během kterých si mohou žáci i s rodiči projít budovu školy, seznámit se s podobou výuky a pohovořit si s našimi pedagogy i stávajícími studenty.

Nejbližší dny otevřených dveří:

  • v současné době nejsou žádné naplánované termíny.

Uchazečům zároveň doporučujeme i tzv. talentovky nanečisto, kde si žáci vyzkouší úkoly podobné těm, které je budou čekat u řádné talentové zkoušky. A pokud si s sebou přinesete portfolio vašich prací (což vřele doporučujeme), můžete jej rovnou i prokonzultovat — naši pedagogové vám ochotně poradí, jaké práce k přijímačkám vybrat, jaké třeba v portfoliu chybí a samozřejmě i jaké bychom doporučovali nechat raději doma. 😊

Nejbližší termíny talentovek nanečisto:

  • v současné době nejsou žádné naplánované termíny.

Náplň studia a profil absolventa

Primárním zaměřením školy je grafický design. Ten však nevnímáme jako úzce vymezený obor komerční grafiky, ale chápeme jej v širších souvislostech. Žáci fotografují, navrhují, animují a zkoušejí si volné umělecké disciplíny. Absolventi obvykle pokračují ve studiu na vysokých, případně vyšších odborných školách. I přímo po maturitě se ale mohou uplatnit v grafických studiích, reklamních agenturách či tiskárnách.

Co to vlastně je grafický design?

Loga, knižní úpravy, obalový design, návrhy písma, webdesign, design mobilních aplikací, ale třeba také orientační systémy nebo dopravní značení. Činnost grafického designéra je průnikem výtvarného talentu a intelektuální dovednosti systematizovat a ve vhodné podobě předávat informace.

Pracují žáci jen na počítači?

V dnešní době jsou sice počítače nedílnou součástí praxe grafického designéra, stále jsou však jen nástrojem. Klíčová je idea a schopnost jejího vizuálního zachycení. Žáci se během studia samozřejmě naučí ovládat programy sady Adobe, zároveň je důraz kladen i na zapojení tradičních výtvarných technik a ručního skicování.

Musím dělat přijímačky a jak se na ně mohu co nejlépe připravit?

Všichni uchazeči konají přijímačky v podobě talentové zkoušky a pohovoru. Nejlepší přípravou jsou přípravné výtvarné kurzy, které naše škola nabízí vždy od září, a také tzv. talentovky nanečisto, kde si žáci vyzkouší úkoly podobné těm, které je budou čekat u řádné talentové zkoušky.

Platí se školné?

Ano, aktuální výše školného je vždy zveřejněna na našich stránkách. Jako soukromé škole nám školné umožňuje pružněji reagovat na současné potřeby. Žákům s prospěchem do 1,5 vyplácíme každé pololetí stipendium (a to až do výše 25 % z částky školného).

Pořádá škola exkurze?

Ano, žáci navštěvují v rámci výuky grafická studia, tiskárny či aktuální výstavy. Pravidelně také pořádáme zájezdy do zahraničí, kde navštěvujeme známé světové galerie a kulturní památky.

Nabízí škola i mimoškolní akce?

Samozřejmě! Žáci se mohou zúčastnit adaptačního kurzu, lyžařského kurzu, pravidelně jezdíme kreslit do plenéru nebo navštěvujeme divadelní představení v rámci Klubu mladého diváka. Nedílnou součástí výuky je i účast v různých středoškolských soutěžích.

Učební plán studijního oboru

82-41-M/05 Grafický design, denní studium

Stáhnout plán

Studium je pro všechny žáky zakončené maturitní zkouškou, a to povinně z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějiny výtvarné kultury, technologie a praktická cvičení. Žáci konají rovněž praktickou maturitní zkoušku.