střední škola grafického designu

Navigace pro uchazeče

Poděkování ředitelky školy

Milí studenti, dnes jsem se byla podívat na Vaše obhajoby praktických maturit.

A musím Vám říct, že jsem z Vás měla radost. Myslím, že jste velmi dobře obhájili Vaše maturitní práce a že jste svým vystoupením skvěle reprezentovali školu. Za ty čtyři roky jste ušli velký kus cesty, naučili se spoustu věcí, mimo jiné i dobře odprezentovat své dílo. Chtěla bych Vám i celé výtvarné sekci poděkovat a také Vám popřát hodně úspěchů při dalších maturitních zkouškách.

MgA. Janka Šteindlerová

ředitelka školy