střední škola grafického designu

Navigace pro uchazeče

Výsledky talentových zkoušek

Talentové zkoušky 8. a 9. 1. 2024,  pořadí uchazečů dle počtu získaných bodů

Finální pořadí uchazečů se může lišit od pořadí dle počtu získaných bodů v závislosti na tom, kterou školu budou žáci preferovat. Důležitá je prioritizace, tj. pořadí škol na přihlášce. Všichni uchazeči musí být zapsáni v systému – DIPSY do 27. 2. 2024.

Pořadí Evidenční číslo uchazeče Celkový součet bodů Splněna hranice pro přijetí
1 24052 89/100 ano
2 24020 85/100 ano
3 24043 85/100 ano
4 24038 84/100 ano
5 24026 84/100 ano
6 24054 83/100 ano
7 24014 83/100 ano
8 24056 82/100 ano
9 24033 82/100 ano
10 24010 80/100 ano
11 24047 80/100 ano
12 24046 79/100 ano
13 24005 78/100 ano
14 24002 78/100 ano
15 24019 78/100 ano
16 24027 77/100 ano
17 24018 77/100 ano
18 24042 76/100 ano
19 24022 76/100 ano
20 24059 75/100 ano
21 24025 74/100 ano
22 24030 74/100 ano
23 24008 73/100 ano
24 24011 73/100 ano
25 24049 72/100 ano
26 24023 72/100 ano
27 24016 72/100 ano
28 24015 71/100 ano
29 24006 69/100 ano
30 24055 68/100 ano
31 24009 68/100 ano
32 24017 67/100 ano
33 24039 67/100 ano
34 24044 65/100 ano
35 24004 65/100 ano
36 24045 65/100 ano
37 24048 64/100 ano
38 24028 63/100 ano
39 24040 63/100 ano
40 240031 62/100 ano
41 24001 62/100 ano
42 24007 60/100 ano
43 24003 55/100 ne
44 24029 54/100 ne
45 24012 54/100 ne
46 24053 54/100 ne
47 24037 52/100 ne
48 24024 52/100 ne
49 24035 48/100 ne
50 24051 47/100 ne
51 24013 47/100 ne
52 24050 37/100 ne

Maximálně lze při talentové zkoušce získat 100 bodů. Hranice pro přijetí je minimálně 60 bodů.

Upozornění: splnění hranice pro přijetí ještě neznamená samotné přijetí — jedná se pouze o splnění požadavku minimálního počtu bodů pro potenciální přijetí.