střední škola grafického designu

Navigace pro uchazeče

Malé ohlédnutí za Májovou slavností 2024

Naše škola už tradičně pořádala charitativní Májovou slavnost v divadle Dobeška. Jedná se o charitativní činnost na podporu Modrého klíče. Modrý klíč je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, www.modry-klic.cz .

  • Ročník: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník
  • Školní rok: 2023–2024
  • Pololetí: 2

Letos se slavnost konala v pátek 31. května.

Krásný plakát pro slavnost navrhl náš student 3. ročníku Lukáš Pour.

Studenti prvních, druhého a třetího ročníku nacvičili hudební a divadelní vystoupení.

Součástí slavnosti bylo i rozloučení s našimi maturanty a stužkování prvních ročníků. Pozvaní byli rodiče a přátelé školy.

Hlavní událostí této slavnosti byla jako vždy charitativní aukce výtvarných prací našich žáků.

Velice nás těší a tímto chceme velmi poděkovat, že nás svojí přítomností podpořila také paní místostarostka městské části Libuše Mgr. Turnová. Nejen že nás potěšilo, že přišla, ale paní místostarostka vydražila také jeden z obrázků našich studentů.

Byli jsme rádi, že jsme mohli přivítat také zástupce ředitelky Modrého klíče pana Mgr. Netušila, který od naší paní ředitelky MgA. Šteindlerové převzal šek z loňské dražby ve výši 32 000,- Kč.

Děkujeme Vám všem, že jste s námi byli a snad jste si to užili tak jako my.