Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

Střední škola G.A.P. education

Střední škola G.A.P. education je školou rodinného charakteru o počtu do 120 studentů, která nabízí komplexní vzdělání v oboru grafický design. Velmi dobré výsledky našich studentů u státních maturitních zkoušek jsou důkazem toho, že škola klade důraz především na kvalitu vzdělávání, profesionální přístup k výuce a individuální pohled na osobnost každého studenta.

Škola nabízí obor čtyřletého denního studia ukončeného maturitní zkouškou. Naši studenti získávají schopnosti a dovednosti, které lze uplatnit v nejrůznějších profesích (reklamních agenturách, grafických studiích, foto studiích, marketingových odděleních, produkčních týmech). Ve spolupráci s odborníky z daných oborů se snažíme rozvíjet individualitu a talent každého studenta tak, aby byl důkladně připraven na další úspěšné studium na vysoké škole či profesní dráhu v oboru. 
  

2014

 

Oznámení ředitelky školy

Vážení rodiče, obracím se na Vás s prosbou o zvážení omezení brigád a hromadných akcí Vaších dětí v tomto období. Víme, že to není jednoduché, ale rádi bychom co nejvíce eliminovali možnost nákazy žáků, abychom se vyhnuli případné karanténě. Děkuji za pochopení.
MgA. Janka Šteindlerová ředitelka školy.

Přípravné výtvarné kurzy

Všem zájemcům o studium na naší škole nabízíme možnost navštěvovat přípravné výtvarné kurzy vedené renomovanými akademickými malíři. Zájemci si tak zvýší svoji šanci na přijetí a usnadní si celé talentové zkoušky, neboť přípravu budou moci konzultovat s odborníkem.
Kurzy se budou konat od 22. 9. 2020 každé úterý od 16.00 do 18.00 hodin a potrvají až do prosince 2020.
V případě většího zájmu budou kurzy probíhat ještě každou středu od 15.00 hodin.
Cena jedné lekce je 300,- Kč. Při zaplacení 10 lekcí činí cena 2000,- Kč.
Pokud bude žák přijat na naši školu a nastoupí ke studiu, bude mu tato částka odečtena ze školného v 1. ročníku.
Zájemci se mohou od 7. 9. 2020 hlásit na telefonním čísle 242446615 nebo e-mailové adrese info@gape.cz

Nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy

Hygienická stanice hl. města Prahy s účinností ode dne 14. 9. 2020 do odvolání nařizuje mimořádná opatření při epidemii na území hl. města Prahy spočívající v :
zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve společných vnitřních prostorech ( např. chodby, WC ) budov škol.