Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

Střední škola G.A.P. education

Střední škola G.A.P. education je školou rodinného charakteru o počtu do 120 studentů, která nabízí komplexní vzdělání v oboru grafický design. Velmi dobré výsledky našich studentů u státních maturitních zkoušek jsou důkazem toho, že škola klade důraz především na kvalitu vzdělávání, profesionální přístup k výuce a individuální pohled na osobnost každého studenta.

Škola nabízí obor čtyřletého denního studia ukončeného maturitní zkouškou. Naši studenti získávají schopnosti a dovednosti, které lze uplatnit v nejrůznějších profesích (reklamních agenturách, grafických studiích, foto studiích, marketingových odděleních, produkčních týmech). Ve spolupráci s odborníky z daných oborů se snažíme rozvíjet individualitu a talent každého studenta tak, aby byl důkladně připraven na další úspěšné studium na vysoké škole či profesní dráhu v oboru. 
  

2014

 

Exkurze v DOX - Petr Sís: O létání a jiných snech

Dne 17. ledna se 2.V účastí výstavy Petra Síse na tému " O létání a jiných snech.

Exkurze ve Veletržním paláci

Ve středu 8. ledna 2020 se žáci 3.V zúčastnili s panem MgA. Kadlecem výstavy ve Veletržním paláci.Výstava První republika vznikla ke 100. výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou výtvarnou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918–1938. Součástí expozice jsou obrazy a plastiky předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatskoruských umělců. Expozice představuje umění a graf. design prostřednictvím tehdejších stěžejních galerií, uměleckých spolků i dalších kulturních institucí a seznamuje návštěvníky s významnými kulturními centry.

Maturitní ples 2020

Dne 10. ledna měla 4.V Maturitní ples V Paspovém sále.