Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

Střední škola G.A.P. education

Střední škola G.A.P. education je školou rodinného charakteru o počtu do 120 studentů, která nabízí komplexní vzdělání v oboru grafický design. Velmi dobré výsledky našich studentů u státních maturitních zkoušek jsou důkazem toho, že škola klade důraz především na kvalitu vzdělávání, profesionální přístup k výuce a individuální pohled na osobnost každého studenta.

Škola nabízí obor čtyřletého denního studia ukončeného maturitní zkouškou. Naši studenti získávají schopnosti a dovednosti, které lze uplatnit v nejrůznějších profesích (reklamních agenturách, grafických studiích, foto studiích, marketingových odděleních, produkčních týmech). Ve spolupráci s odborníky z daných oborů se snažíme rozvíjet individualitu a talent každého studenta tak, aby byl důkladně připraven na další úspěšné studium na vysoké škole či profesní dráhu v oboru. 
  

2014

 

Přání příjemně strávených prázdnin

Milí žáci, vedení školy a pedagogický sbor Vám přeje příjemně strávené letní prázdniny a načerpání nových sil do školního roku 2019/2020

Klauzury 2. pololetí 2018/2019

Výběr nejlepší tvorby výtvarných děl žáků 1.V, 2.V a 3.V

Vernisáž Mgr. Lady Kucker v Modrém klíči

Vernisáž obrazů Mgr. Lady Kucker v Modrém klíči za účasti zástupce ředitelky Modrého klíče Mgr. Radovana Netušila a vedoucí denního stacionáře Zdenky Kapicové, dále ředitelky G.A.P. education střední školy
s.r.o. MgA. Janky Šteindlerové, pedagogů, pedagožek a žáků naší školy.