Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

Střední škola G.A.P. education

Střední škola G.A.P. education je školou rodinného charakteru o počtu do 120 studentů, která nabízí komplexní vzdělání v oborech grafický design a ekonomika a podnikání. Velmi dobré výsledky našich studentů u státních maturitních zkoušek jsou důkazem toho, že škola klade důraz především na kvalitu vzdělávání, profesionální přístup k výuce a individuální pohled na osobnost každého studenta.

Škola nabízí dva obory čtyřletého denního studia ukončeného maturitní zkouškou. Naši studenti získávají schopnosti a dovednosti, které lze uplatnit v nejrůznějších profesích (reklamních agenturách, grafických studiích, foto studiích, marketingových odděleních, produkčních týmech, manažerských postech, personálních či účetních agenturách). Ve spolupráci s odborníky z daných oborů se snažíme rozvíjet individualitu a talent každého studenta tak, aby byl důkladně připraven na další úspěšné studium na vysoké škole či profesní dráhu v oboru. 
  

2014

 

Studentské fórum - spolupráce G.A.P.u s městskou částí

V pondělí 16. dubna 2018 se v zasedací místnosti městské části Praha-Libuš uskutečnilo setkání vybraných žáků a studentů základních a středních škol se zástupci Střediska ekologické výchovy a představitelů městské části.

Praktická maturitní zkouška 4.V

Ve dnech 16. 4. - 27. 4. 2018 skládají žáci 4. ročníku oboru Grafický design další část zkoušky z dospělosti. Tentokráte mají před sebou praktickou část maturitní zkoušky.

Praxe žáků G.A.P.

Od 16. 4. do 27. 4. 2018 konají žáci 2.M, 3.V a 3.M ve vybraných společnostech odborné praxe.