Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

Střední škola G.A.P. education

Střední škola G.A.P. education je školou rodinného charakteru o počtu do 120 studentů, která nabízí komplexní vzdělání v oborech grafický design a ekonomika a podnikání. Velmi dobré výsledky našich studentů u státních maturitních zkoušek jsou důkazem toho, že škola klade důraz především na kvalitu vzdělávání, profesionální přístup k výuce a individuální pohled na osobnost každého studenta.

Škola nabízí dva obory čtyřletého denního studia ukončeného maturitní zkouškou. Naši studenti získávají schopnosti a dovednosti, které lze uplatnit v nejrůznějších profesích (reklamních agenturách, grafických studiích, foto studiích, marketingových odděleních, produkčních týmech, manažerských postech, personálních či účetních agenturách). Ve spolupráci s odborníky z daných oborů se snažíme rozvíjet individualitu a talent každého studenta tak, aby byl důkladně připraven na další úspěšné studium na vysoké škole či profesní dráhu v oboru. 
  

2014

 

Krásné léto!

Přejeme všem krásné léto, užijte si prázdniny a v září se na Vás budeme těšit.

Přípravné výtvarné kurzy

Od září 2018 probíhají na naší škole přípravné výtvarné kurzy, které připraví žáky k talentovým zkouškám.

Odborná exurze Kompostárna Vyšehrad

Vyšehradská kompostárna byla vybudována v roce 2007 a zpracovává biomasu vznikající v celém areálu národní kulturní památky Vyšehrad (NKP Vyšehrad) pomocí technologie pásových hromad a vzniká zde tak bohaté organické hnojivo – kompost, který je zpětně využíván při údržbě nejen parků, ale i jiných okrasných ploch. Na kompostárně jsou kompostovány pouze materiály, které vznikají při zdejší údržbě zeleně – jedná se o travní
biomasu z 13 hektarů parků (z toho z 8 hektarů trávníků), dále z 1500 stromů, keřů, trvalek či bylinek, zbytků letniček a dalších druhů biomasy. Na podzim je zde samozřejmě kompostováno spadané listí a nesmíme zapomínat ani na nadrcenou dřevní hmotu z různých prořezávek stromů.